Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Informace pro občany

Informace pro občany


Pokyny pro případ nutné ochrany při použití jaderných zbraní:

I když pevně věříme, že pravděpodobnost je mizivá, na četné dotazy v souvislosti s hrozbami Ruska, které nevylučuje použití jaderných zbraní, doporučuje SÚJB veřejnosti pro případ přípravy ochrany před jaderným útokem postupovat následujícím způsobem:

  • připravte si evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady, případně i nouzový balíček (trvanlivé potraviny, dostatek nápojů, zdravotnické a hygienické potřeby na několik dnů, zejména léky, které užíváte, funkční rádio a svítilnu s náhradní sadou baterií atd.),
  • domluvte si s rodinnými příslušníky systém náhradní komunikace pro případ výpadku mobilních služeb,
  • v případě útoku se okamžitě odeberte do sklepů, krytů nebo jiných podzemních prostor se silnými betonovými zdmi, zavřete dveře a okna a zastavte veškerou ventilaci,
  • po útoku vyčkejte alespoň několik hodin, než vyjdete ven, kvůli možnému radioaktivnímu spadu,
  • při opuštění úkrytu si zakryjte dýchací cesty šátkem nebo respirátorem, abyste zabránili vdechnutí radioaktivní látek,
  • po příchodu do bezpečí se co nejdříve osprchujte a vyměňte si oblečení, abyste zabránili dalšímu rozšiřování kontaminace,
  • řiďte se pokyny složek integrovaného záchranného systému.

 

Akce „Pořízení užitkového nákladního elektromobilu po obec Vráto“ byla spolufinancovaná z Národního programu Životního prostředí, v rámci Národního plánu obnovy, z výzvy č. 3/2022: Ekomobilita.

NPO_banner_barva.jpg

Akce „Vráto - výměna VO, identifikační číslo projektu: 218000012“ byla spolufinancovaná Evropskou unií a Národním plánem obnovy Ministerstva průmyslu a obchodu. 

V rámci tohoto projektu došlo celkem k výměně 76 ks výbojkových svítidel za nových 76 ks svítidel s LED technologií s barvou chromatičnosti 2700K. Díky tomuto úspornému opatření bylo dosaženo roční úspory 28,62 MWh (77,21% úspory energie v porovnání s původním řešením), což odpovídá roční úspory emisí oxidu uhličitého ve výši 24,617 tuny.

Tímto obec Vráto dostálo svému původnímu závazku dosáhnout 76,91% úspoře energie.

Realizace projektu byla ukončena 29. 8. 2022.

CS Financov†no Evropskou uni°_POS_POS.jpg

NPO.jpgmpo-logo.jpg

 

Akce „Doplnění solitérního prvku ve veřejném prostranství“ byla spolufinancovaná Evropskou unií - Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a Státním zemědělským intervenčním fondem z Programu rozvoje venkova. 

Cíl projektu: „Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko“

logo_EU.jpg

Logo_leader.JPGLogo_SZIF.jpg

 

Akce „Vráto č.p. 50 - č.e. 300 - obnova vodovodního řadu“ byla spolufinancovaná z grantového programu Jihočeského kraje. 

Akce „Vráto - obnova vodovodu č.p. 67, 68, 69, 72, 73, 75, 40/4“ byla spolufinancovaná z grantového programu Jihočeského kraje. 

Akce „Oprava místní komunikace 3c v obci Vráto“ byla spolufinancovaná z grantového programu Jihočeského kraje.

Akce „Úroky z úvěru na financování místní komunikace v obci Vráto“ byla spolufinancovaná z grantového programu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova v roce 2020.

Jihočeský kraj

Evropský fond pro regionální rozvoj

Státní fond životního prostředí

Kategorie: