• Akce „Vráto - obnova vodovodu č.p. 67, 68, 69, 72, 73, 75, 40/4“ bylo spolufinancované z grantového programu Jihočeského kraje.