Obec Vráto by ráda informovala své občany o plánované rekonstrukci chodníku s pomocí dotačního přispění MAS Hlubocko – Lišovsko a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Pokud bude projekt úspěšně schválen, fyzická realizace by měla nastat na jaře roku 2019.

Navržený chodník se nachází v obci Vráto, v úseku mezi ulicemi Za Prodejnou a Slunečná, dle pasportu místních komunikací označených 8c a 11c. Zahrnuje úsek od napojení na stávající chodník od křižovatky s ulicí Za Prodejnou až ke křižovatce s ulicí Slunečná. Výstavba chodníku vytvoří bezpečnou trasu pro chodce pro přístup k autobusové zastávce linky MHD č.1 a do centra obce.

Jedná se o závěrečnou etapu propojení již vybudovaných chodníků v zastavěné lokalitě obce Vráto.