• Akce „Vráto - obnova vodovodu č.p. 67, 68, 69, 72, 73, 75, 40/4“ bylo spolufinancované z grantového programu Jihočeského kraje. 
  • Akce „Oprava místní komunikace 3c v obci Vráto“ bylo spolufinancované z grantového programu Jihočeského kraje.