Vyhláška

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání


přílohadokument obsahuje 1 přílohu


Vyvěšeno od 03.01.2018 do 22.01.2018


Vyhláška

Informace podle § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí


přílohadokument obsahuje 1 přílohu


Vyvěšeno od 03.01.2018 do 22.01.2018


Vyhláška

Stavební povolení - Křižovatka sil. II/634, II/1468 a MK Lipová


přílohadokument obsahuje 1 přílohu


Vyvěšeno od 03.01.2018 do 22.01.2018